Tattoo_hk 訂做一張A4款 如果想訂做自已款式的紋身貼,但又訂唔到500張咁多,可以訂做低質素一點的,一張A4就可以訂 詳情如下: 如要像現貨零售的質素,要500張起 如可接受低質素一點的,可以只訂一張彩色A4,(不包燙金) $80一張,另加$2郵費,一張A4內可排列多個不同圖案,數量不限(如上圖),付款後約7至10天寄出,低質素意思是,整張A4 Product #: tattoohk-訂做一張A4款 Regular price: $HKD$80.0 Available from: Tattoo_hkIn stock
tattoohkTattoo_hk